Хлорен дезинфектант

Хлорен дезинфектант на таблетки

Бърз дезинфекционен ефект в ниски концентрации, благоприятно поведение в околната среда.

  • Политика за лични данни (hygiene-bg.com  не събира лични данни като име, телефон, мейл - освен ако не са дадени доброволно в телефонен разговор или изпратени през мейл контактната форма) Политика за лични данни (hygiene-bg.com не събира лични данни като име, телефон, мейл - освен ако не са дадени доброволно в телефонен разговор или изпратени през мейл контактната форма)

Описание

Препаратът е с бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие и почистващ ефект, като областите на приложение са:

  • дезинфекция на водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения, ветеринарно санитарни помещения,
  • повърхности в обекти за производство и търговия с храни, съдове, прибори в кухненски блокове
  • обществен транспорт, обекти с обществено предназначение (хотели, детски заведения);
  • дезинфекция на болнично бельо;
  • дезинфекция на вода в плувни басейни;
  • дезинфекция на санитарни възли;
  • дезинфекция на лабораторна стъклария и др.

Дезинфектантът притежава сертификат за освидетелстване!

Техническо описание

738