Почистващи алкални неутрални киселинни препарати и дезинфектанти

Почистващи препарати и дезинфектанти

Неутрални алкални и киселинни препарати и дезинфектанти за почистване на подове, повърхности, мокети и килими.