Предпазни средства за индивидуална защита от професионални вредности съобразени с европейските норми.

Лични предпазни средства

С грижа за вашата безопасност и защита предлагаме висококачествени предпазни средства и приспособления: бонета, ръкавици, шапки за готвач, престилки за еднократна употреба, калцуни, машина за калцуни.