V сгъвка - широка кърпа

Дозатори за сгънати хартиени къпри V сгъвка - широка кърпа.